Resepsjon:

Telefon 404 45 010 eller post@hjortenhotell.no

Hotellsjef Therese Solli Sandvik

Telefon 419 35 850 eller therese@hjortenhotell.no

Daglig Leder Rune Andrè Almo

Telefon 400 35 404 eller rune@hjortenhotell.no